3M AUTO FILM
3M AUTO FILM

ฟิล์มกรองแสง 3M ฟิล์มที่ทุกคนทั่วโลกไว้วางใจ

ฟิล์มกรองแสง 3M เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก และไว้วางใจในคุณภาพมากกว่า 40 ปี 3M เป็นผู้พัมนาบุกเบิกฟิล์มกรองแสงรายแรกของโลก ถือว่าเป็นต้นกำเนิดฟิล์มกรองแสงจากสหรัฐอเมริกาขนานแท้ ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นลิขสิทิธ์เฉพาะของ 3M ทุกนวัตกรรมผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบันด้านฟิล์มกรองแสง และสถาบันมะเร็งผิวหนัง

ฟิล์มกรองแสง 3M ดีอย่างไร

1. ลดความร้อน ฟิล์มกรองแสง 3M ทำหน้าที่ลดความร้อนที่จะเข้ามาในรถอย่างมีประสิทธิภาพจากการเคลือบสารสะท้อนความร้อนบนฟิล์ม อาทิเช่น ไอสารอลูมินั่ม นิกเกิ้ล ทองแดง หรือโลหะอัลลอยอื่นๆ มีความสามารถในการลดความร้อนได้สูงสุดถึง 70% วัดตามมาตรฐานของ ASTM E-903 และคำนวณมาตรฐาน ASHRAE

2. ลดแสงจ้า ฟิล์มกรองแสง 3M สามารถลดแสงจ้าที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเคืองตาที่เข้ามาภายในรถยนต์ได้ตั้งแต่ 42% – 93% ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เวลากลางวันดีขึ้น

3. รักษาวัสดึตกแต่งภายในรถ ด้วยความสามารถในการป้องรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้สูงสุดถึง 99% จึงสามารถรักษา
วัสดึตกแต่งภายในรถยนต์ อาทิเช่น คอนโซลหน้า – หลัง มิให้ซีดจาง หรือแตกกรอบ

4. ยึดติดกระจกไว้ไม่ให้แตกกระจาย ฟิล์มกรองแสง 3M ทุกรุ่นสามารถยึดกระจกไว้ไม่ให้แตกกระจายอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้วยคุณสมบัติของกาวที่มีความเหนียวให้แรงยึดระหว่างฟิล์มกับกระจกได้ดีที่สุด

5. ภาพที่มองผ่านมีความชัดเจน ฟิล์มกรองแสง 3M ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงที่สุดที่ใช้สำหรับการมองผ่านเท่านั้น ทำให้ภาพที่มองไม่บิดเบือน มัว หรือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการขับขี่รถยนต์

6. ประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ไม่ให้ทำงานหนักแม้ในขณะที่อุณภูมิ
ภายนอกสูง เนื่องจากฟิล์มกรองแสง 3M จะเป็นตัวช่วยสะท้อนความร้อน และรักษาอุณภูมิภายในรถยนต์ให้เย็นสบายตลอดการเดินทาง

รุ่น FX5
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • ดำ
 • 80%
 • 5%
 • 99%
 • 55%
 • 0%
รุ่น FX15
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • เทา
 • 60%
 • 8%
 • 99%
 • 56%
 • 0%
รุ่น FX20
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • ดำ
 • 40%
 • 17%
 • 99%
 • 54%
 • 0%
รุ่น FX30
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • เทา
 • 40%
 • 6%
 • 99%
 • 47%
 • 0%
รุ่น FX50
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • เทา
 • 40%
 • 8%
 • 99%
 • 41%
 • 0%
รุ่น FXR10
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • เทา
 • 80%
 • 22%
 • 99%
 • 72%
 • 0%
รุ่น FXR20
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • 3M
 • เทา
 • 60%
 • 20%
 • 99%
 • 68%
 • 0%