LAMINA
LAMINA

ลามิน่าฟิล์ม คือ ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนคุณภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา ผลิตโดย CPFilms โรงงานผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงชั้นนำที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงกันความร้อนทุกประเภท ทั้งฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มปกป้องสีรถ มายาวนานกว่า 65 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ลามิน่าฟิล์ม ได้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมาย จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ของเมืองไทยด้วย 4 พันธกิจหลัก คือ L-Innovation ผู้นำนวัตกรรมฟิล์มระดับโลก L-Service ผู้นำบริการมาตรฐานสากล L-CSR ผู้นำสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ L-Fact ผู้นำการเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

รุ่น ANL20N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ควันบุหรี่
 • 60%
 • 25%
 • 99%
 • 64%
 • 0%
รุ่น ANL35N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ควันบุหรี่
 • 40%
 • 25%
 • 99%
 • 57%
 • 0%
รุ่น APL50N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ควันบุหรี่
 • 40%
 • 13%
 • 99%
 • 43%
 • 0%
รุ่น ARL05C
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชาโคล
 • 80%
 • 8%
 • 99%
 • 62%
 • 0%
รุ่น ARL20BX
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชา
 • 60%
 • 8%
 • 99%
 • 43%
 • 0%
รุ่น ARL20C
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชาโคล
 • 80%
 • 8%
 • 99%
 • 50%
 • 0%
รุ่น ARL35BX
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • บรอนซ์
 • 60%
 • 8%
 • 99%
 • 44%
 • 0%
รุ่น ARL35C
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชาโคล
 • 60%
 • 8%
 • 99%
 • 44%
 • 0%
รุ่น ARL50BX
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชา
 • 40%
 • 13%
 • 99%
 • 50%
 • 0%
รุ่น DL30G
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • เขียว
 • 60%
 • 15%
 • 100%
 • 54%
 • 0%
รุ่น POP05C
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชาโคล
 • 80%
 • 8%
 • 99%
 • 59%
 • 0%
รุ่น POP05N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • .
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • นิวทรอล
  (เทากลาง)
 • 80%
 • 32%
 • 99%
 • 70%
 • 0%
รุ่น POP20C
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ชาโคล
 • 60%
 • 8%
 • 99%
 • 48%
 • 0%
รุ่น POP20N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ดำ
 • 60%
 • 25%
 • 99%
 • 60%
 • 0%
รุ่น POP35BK
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ดำ
 • 60%
 • 10%
 • 99%
 • 51%
 • 0%
รุ่น POP35N
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Lamina
 • ดำ
 • 40%
 • 22%
 • 99%
 • 53%
 • 0%