XTRA-COLE
XTRA-COLE

ฟิล์มของคุณ ที่สะท้อนวิถีความเป็นคุณ

หากวันนี้ยานยนต์ที่คุณเลือก บ่งบอกสไตล์การใช้ชีวิตของคุณ ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่คุณเลือกย่อมสะท้อนรสนิยมความเป็นคุณด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกฟิล์มติดรถยนต์สำหรับคุณ ย่อมไม่ใช่แค่ค่ากันร้อนสูงเท่านั้น แต่ฟิล์มต้องสะท้อนวิถีชีวิตในแบบของคุณได้อย่างชัดเจนด้วย “ฟิล์มเอ๊กซ์ตร้า โคล X-5 คอลเลคชั่น ” ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มาตรฐานใหม่จากอเมริกา ฟิล์มหนึ่งเดียวที่ไม่เพียงแตกต่างด้วยนวัตกรรมสังเคราะห์เนื้อฟิล์มชนิด Metalic Ultimate Sputtering ที่ให้เนื้อฟิล์มพิเศษที่เงาน้อย แต่ลดความร้อนจากแสงแดด และรังสียูวีได้สูงกว่า 99% เท่านั้น แต่เหนืออื่นใดยังให้เนื้ฟิล์มที่มีสีสันแปลกใหม่ถึง 5 แบบ 39 สไตล์เฉพาะตัวให้คุณได้เลือกให้ตรงไลฟ์สไตส์ของคุณอย่างอิสระ

รุ่น XC05CM
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • ดำ
 • 80%
 • 5%
 • 99%
 • 76%
 • 0%
รุ่น XC05NE
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • เทาดำ
 • 80%
 • 7%
 • 99%
 • 70%
 • 0%
รุ่น XC10NI
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • ดำ
 • 80%
 • 7%
 • 99%
 • 70%
 • 0%
รุ่น XC20CM
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • เขียว
 • 80%
 • 7%
 • 99%
 • 80%
 • 0%
รุ่น XC20NE
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • สีธรรมชาติ
 • 60%
 • 6%
 • 99%
 • 65%
 • 0%
รุ่น XC20NI
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • น้ำตาล
 • 40%
 • 15%
 • 99%
 • 70%
 • 0%
รุ่น XC35NE
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • สีธรรมชาติ
 • 60%
 • 10%
 • 99%
 • 60%
 • 0%
รุ่น XC35NI
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • น้ำตาล
 • 60%
 • 15%
 • 99%
 • 65%
 • 0%
รุ่น XC50GN
 • ยี่ห้อ
 • โทนสีของฟิล์ม
 • ความเข้มของฟิล์ม
 • การสะท้อนแสง
 • ลดแสง UV
 • ลดความร้อนรวม
 • ลดรังสีอินฟาเรด
 • Xtra-Cole
 • เขียว
 • 40%
 • 15%
 • 99%
 • 60%
 • 0%